Rozšírenie a inovácia výrobného programu
značky E&R JELINEK

Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je realizácia nasledovných hlavných aktivít:

  • Kreatívna tvorba – výroba prototypov ozvučených elektronických heligóniek, vrátane ich designu, vyladenia a odskúšania.
  • Obstaranie technológií pre výrobu nového typu ozvučenej heligónky (laser, vákuový dyhovací lis, šijací stroj, MIDI systém a ozvučenie)
  • Marketingové aktivity- podpora predaja heligóniek (prezentácie prototypov, výroba letákov, úprava www stránky, marketingová štúdia – trh Poľska a ČR
  • Prenájom priestorov – výroba a administratíva.

Miestom realizácie projektu je mesto Kysucké Nové Mesto.

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je rozšírenie výrobného programu značky E&R JELINEK o elektronické ozvučené heligónky prostredníctvom výroby ich prototypov a využitia kreatívneho potenciálu firmy s následným uspokojením dopytu po nových typoch heligónky.

Čiastkové ciele predstavuje:

  • vytvorenie nového designu produktov
  • personálne posilnenie firmy – nové prac.miesta
  • získanie výlučného zastúpenia pre distribúciu ozvučovacích systémov do heligóniek E&R pre trhy SR, ČR a Poľska
  • zachovanie kultúrneho dedičstva regiónu a SR

Realizácia projektu prispeje k naplneniu merateľných ukazovateľov:

  • P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch: 2
  • P0824 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 17.7.1

Povinné zverejňovanie – oznámenia a zmluvy, objednávky

Oznamenie-o-vysledku-VO-na-CNC-freza-s-automatickou-vymenou-nastrojov-16.7.2020 Stiahnuť

Zmluva-s-vitazom-VO-na-CNC-freza-s-automatickou-vymenou-nastrojov-24.7.2020 Stiahnuť

Oznamenie-o-vysledku-VO-na-Obrabacie-stroje-a-priemyselne-mechanizmy-20.7.2020 Stiahnuť

Zmluva-s-vitazom-VO-na-Obrabacie-stroje-a-priemyselne-mechanizmy-29.7.2020 Stiahnuť

Oznamenie-o-vysledku-VO-na-CO2-laser-11.9.2020Stiahnuť

zmluva-s-vitazom-VO-na-CO2-laser-Gravo-Tech-18.9.2020 Stiahnuť

Oznamenie-o-vysledku-VO-na-Elektricke-stroje-na-sitie-a-vysekavaci-lis-5.1.2021 Stiahnuť

Zmluva-s-vitazom-VO-na-Elektricke-stroje-na-sitie-a-vysekavaci-lis-8.1.2021 Stiahnuť

stiahnúť ako DOCX:

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky CO laser.

Objednávky:

Projekt podporilo:

Call Now Button